Medi-Cal Ատամնաբուժական ծրագիր՝ Smile, Կալիֆորնիա

Բերանի խոռոչի առողջության պահպանումը լավագույն բաներից է, որ կարող եք անել ձեր ընդհանուր առողջության համար:

ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

Ինչպե՞ս ստուգեմ, թե արդյոք իրավունակ եմ օգտվելու Medi-Cal ծրագրից:

Medi-Cal-ի նպաստներից Ձեր օգտվելու իրավունակությունն ստուգելու համար կապվեք Medi‑Cal-հետ 1‑800‑541‑5555 հեռախոսահամարով կամ դիմեք Ձեր Վարչական շրջանի սոցիալական ծառայությունների գրասենյակ

Ի՞նչ կլինի, եթե իմ ատամնաբույժի հայցած բուժումը մերժվի կամ փոփոխվի:

 • Դուք կստանաք Ծանուցում Medi-Cal-ի ատամնաբուժական գործողության մասին, եթե Ձեր բուժումը եղել է՝
 • Հետաձգված – վերադարձվել է ատամնաբուժական ծառայությունների մատակարարին՝ շտկման համար: Ատամնաբուժական ծառայությունների մատակարարը պետք է 45 օրում պատասխանի այդ շտկում(ներ)ի վերաբերյալ: Եթե մատակարարը չպատասխանի, մենք Ձեզ Medi-Cal-ի ատամնաբուժական գործողության մեկ այլ ծանուցում կուղարկենք՝ Ձեզ տեղյակ պահելու:
 • Փոփոխված – բուժումը հաստատված է, բայց տարբերվում է ատամնաբույժի հայցածից:
 • Մերժված – բուժումը հաստատված չէ:

Եթե մերժվել են այն ծառայությունները, որոնց վերաբերյալ Ձեր ատամնաբույժը դիմել է՝ նախնական թույլտվություն ստանալու, խնդրում ենք կապվել Ձեր ատամնաբույժի հետ՝ որոշելու, թե արդյոք հնարավոր է հայցի վերագնահատում կատարել: Դուք նաև կարող եք անաչառ լսումների հայց ներկայացնել Սոցիալական ծառայությունների վարչության միջոցով՝ զանգահարելով անվճար (800) 952-5253 հեռախոսահամարով: Կարող եք նաև գրել հետևյալ հասցեով՝

The Department of Social Services
State Hearings Division
P.O. Box 944243 MS 19-37
Sacramento, CA 94244-2430

Ձեր հայցն արագացնելու համար խնդրում ենք ներառել Փաստաթղթի վերահսկիչ համարը (Document Control Number, DCN): DCN-ն հղում է կատարում մերժված ծառայություններին:

Ի՞նչ պետք է անել, եթե երկրորդ կարծիք եմ ուզում լսել:

Եթե այնպիսի ատամնաբուժական միջամտություն եք ցանկանում, որի վերաբերյալ Ձեր ատամնաբույժն ասում է, որ դրա բժշկական անհրաժեշտությունը չկա, կարող եք երկրորդ կարծիք խնդրել Ձեր ատամնաբուժական բուժման վերաբերյալ: Զանգահարեք հեռախոսային սպասարկման կենտրոն՝ 1‑800‑322‑6384 հեռախոսահամարով, հավելյալ համար՝ 10, և խնդրեք, որ օգնեն մեկ այլ ատամնաբույժ գտնել:

Ո՞վ է լիազորված ներկայացուցիչը:

Լիազորված ներկայացուցիչն այն անձն է, ում անունը Դուք կարող եք տալ և ում հասանելիություն կտաք Ձեր ատամնաբուժական տեղեկատվությանը: Լիազորված ներկայացուցիչ կարող են լինել ընտանիքի անդամները, ընկերները, կազմակերպությունները կամ որևէ մեկն, ում Դուք ընտրում եք: Օրինակ՝ կարող եք ցանկանալ, որ Ձեր կինը/ամուսինը կամ չափահաս երեխան օգնի հաշիվների հետ կապված հարցերում, այցեր ամրագրելիս կամ տեղյակ լինի Ձեր առողջական վիճակին: Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք գտնել Անդամագրվածների ձեռնարկում։

Ինչպե՞ս կարող եմ լիազորված ներկայացուցիչ հայցել կամ ավելացնել:

Լիազորված ներկայացուցչին նշանակելու համար օգտագործեք Լիազորված ներկայացուցչի ձևաթուղթը: Դուք պետք է ամբողջությամբ լրացնեք և ստորագրեք ձևաթուղթը, կամ այն ուղարկեք էլ․ փոստով կամ փոստով՝ հետևյալ հասցեով՝

Medi-Cal Dental Program
Attn: Information Security/Privacy Office
P.O. Box 15539
Sacramento, CA 95852-1539

Ի՞նչ է ծախսերի մասնաբաժինը (Share of Cost, SOC):

Որոշ դեպքերում հնարավոր է, որ Դուք ստիպված լինեք ծախսերի մասնաբաժին (SOC) և/կամ համավճար վճարել՝ որպես Medi-Cal-ին անդամագրված անձ: SOC-ը որոշվում է ըստ Ձեր ամսական եկամտի: Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք գտնել Անդամագրվածների ձեռնարկում և «Իմ Medi-Cal» գրքույկում։

Կապվեք Medi‑Cal-ի հետ 1‑800‑541‑5555 հեռախոսահամարով՝ պարզելու, թե որքան է կազմում Ձեր ծախսերի մասնաբաժինը:

Ի՞նչ պետք է անել, եթե ինձանից գանձվել է ծածկվող ծառայությունների համար:

Զանգահարեք հեռախոսային սպասարկման կենտրոն՝ 1‑800‑322‑6384 հեռախոսահամարով, հավելյալ համար՝ 10, և խնդրեք, որ օգնեն Ձեր իրավիճակում: Եթե Ձեզանից գանձվել է կամ Դուք վճարել եք ատամնաբուժական միջամտության համար, որը Medi-Cal ատամնաբուժական ծրագրի նպաստ է հանդիսանում, մենք կարող ենք օգնել Ձեզ վերադարձնել գումարը: Օրենքի համաձայն՝ Medi-Cal-ի ատամնաբուժական ծառայությունների մատակարարը պետք է փոխհատուցի Ձեզ՝ համաձայն Ձեր բողոքի, երբ Դուք ապացույց եք տրամադրում, որ Medi-Cal-ի ծածկույթ ունեք այն ժամանակահատվածի համար, որում ստացել եք անհրաժեշտ ծածկվող բժշկական ծառայությունը: Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք գտնել Անդամագրվածների ձեռնարկում։

Լրացուցիչ տեղեկություններ, թե ինչ է ծածկում Medi-Cal ատամնաբուժական ծրագիրը, կարող եք գտնել Անդամագրվածների ձեռնարկի ատամնաբուժական նպաստների բաժնում

Ի՞նչ կլինի, եթե իմ ատամնաբույժը հրաժարվի տրամադրել իմ ատամնաբուժական գրառումների պատճենները:

Կարող եք բողոք ներկայացնել կամ զանգահարել Հեռախոսային սպասարկման կենտրոն՝ 1‑800‑322‑6384 հեռախոսահամարով, հավելյալ համար՝ 10։ Բողոք ներկայացնելու վերաբերյալ տե՛ս այս էջի «Ինչպես բողոք ներկայացնել» բաժինը:

Ինչպե՞ս կարող եմ նոր՝ Նպաստների նույնականացման քարտ (Benefits Identification Card, BIC) ստանալ:

Եթե Դուք չեք ստացել ձեր BIC-ը կամ այն կորել կամ գողացվել է, կարող եք դիմել Ձեր վարչական շրջանի սոցիալական ծառայությունների գրասենյակ: Եթե ձեր BIC-ը գողացված է, Դուք այդ մասին պետք է տեղեկացնեք Ձեր տեղական ոստիկանությանը և Ձեր վարչական շրջանի սոցիալական ծառայությունների գրասենյակին: Դուք պետք է հնարավորինս շատ տեղեկություններ տրամադրեք գողության վերաբերյալ: Եթե Ձեզ նոր քարտ է տրամադրվում, Ձեր հին քարտն այլևս անվավեր է: Կապվեք Ձեր վարչական շրջանի տեղական գրասենյակի հետ։

Հղի լինելու դեպքում ես ապահովագրվա՞ծ եմ:

Medi-Cal-ն ապահովագրում է ատամնաբուժական ծառայությունները ձեր հղիության ընթացքում եւ հետծննդյան 12 ամիսների ընթացքում:

Արդյո՞ք իմ ներգաղթի կարգավիճակն ազդում է Medi-Cal-ի ծրագրին որակավորվելու իմ իրավասության վրա:

Անկախ ձեր ներգաղթի կարգավիճակից, դուք որակավորվում եք ամբողջական
Medi-Cal-ին , եթե.

 • 26տարեկանիցփոքրեք
 • Հետաձգվածգործողությունմանկականժամանումներիհամար(Deferred
  Action for Childhood Arrivals, Daca) ծրագրից օգտվող եք
 • Ներկայումսհղիեքկամվերջերսհղիէիք
 • 50տարեկանկամավելիբարձրտարիքիեք
  • 2022թ.մայիսի1-ինԿալիֆորնիանընդլայնեցամբողջականMedi-Cal- ի ապահովագրությունը 50 տարեկան եւ ավելի բարձր տարիքի անձանց համար՝ անկախ ներգաղթի կարգավիճակից: Իմացեք ավելին մեր Մեծահասակների ընդլայնման ծրագրի վերաբերյալ թռուցիկից:

Քանի՞ ատամնաբուժական ստուգում կարող եմ անցնել:

Medi-Cal-ն ապահովագրում է տարեկան երկու անվճար կամ ցածր գնով ստուգումներ 21 տարեկանից փոքր անդամների համար եւ տարին մեկ անգամ՝ 21 տարեկան եւ ավելի բարձր տարիքի անդամների համար:

Որո՞նք են մոլար հերմետիկները:

Մոլար հերմետիկները պաշտպանիչ ծածկույթներ են, որոնք մի քանի տարի պաշտպանում են երեխաների հետեւի ատամները (մոլարները) կարիեսից եւ ատամների քայքայումից: Դրանք արագ եւ անցավ են տեղադրվում եւ հանդիսանում են ձեր երեխայի Medi-Cal ատամնաբուժական նպաստների մի մասը:

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՆԴԱՄԱԳՐՎԱԾՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Տրանսպորտային օգնություն

Եթե Ձեր այցը բժշկական անհրաժեշտություն է, հնարավոր է, որ Ձեզ տրանսպորտային ծառայություններ տրամադրվեն: Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք գտնել Անդամագրվածների ձեռնարկում

Տրանսպորտային օգնություն խնդրելու համար զանգահարեք Հեռախոսային սպասարկման կենտրոնի հեռախոսային գծին 1‑800‑322‑6384 հեռախոսահամարով, հավելյալ համար՝ 10։ Փոխադրումը պետք է օգտագործվի միայն Medi-Cal ծրագրով ծածկվող անհրաժեշտ բժշկական սպասարկում ստանալու համար:

Եթե Ձեզ դեպի Ձեր այցի վայր ուղևորություն է անհրաժեշտ, սակայն Դուք իրավասու չեք օգտվելու բժշկական անհրաժեշտությամբ պայմանավորված ոչ շտապ տրանսպորտային ծառայություններից, տե՛ս Հաստատված ոչ բժշկական տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող ընկերությունների ցանկը։

Ինչպես բողոք ներկայացնել

Դուք կարող եք բողոք ներկայացնել՝ զանգահարելով Հեռախոսային սպասարկման կենտրոն 1-800-322-6384 հեռախոսահամարով, հավելյալ համար՝ 10, և զրուցելով ներկայացուցչի հետ։

Կարող եք նաև ներբեռնել Medi-Cal ատամնաբուժական բողոքների ձևաթուղթը և այն ուղարկել էլ․ փոստով կամ փոստով՝ հետևյալ հասցեով՝

Medi-Cal Dental Program Member Services Group
P.O. Box 15539
Sacramento, CA 95852-1539

Թարգմանչի ծառայություններ այցի ընթացքում

Medi-Cal-ը Medi-Cal-ի անդամագրվածներին անվճար տրանադրում է բանավոր թարգմանության և ամերիկյան ժեստերի լեզվի (American Sign Language, ASL) թարգմանչական ծառայություններ: Հասանելի են թարգմանիչներ ավելի քան 250 լեզուներով և բարբառներով:

Դուք կամ Ձեզ ատամնաբուժական ծառայություններ մատուցող գրասենյակը կարող եք զանգահարել Հեռախոսային սպասարկման կենտրոն (Telephone Service Center, TSC) 1‑800‑322‑6384 հեռախոսահամարով՝ երկուժաբթիից ուրբաթ, ժամը 8։00-ից մինչև 17։00՝ Ձեր ատամնաբուժական այցի ընթացքում հեռախոսով թարգմանչական ծառայություններ խնդրելու: Թարգմանչական ծառայությունները չեն կարող նախապես նշանակվել:

Եթե ​​Դուք լսողության կամ խոսելու սահմանափակումներ ունեցող անդամագրված եք, կարող եք զանգահարել Teletext Typewriter (TTY) գծին 1‑800‑735‑2922 հեռախոսահամարով՝ երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամը 8:00-ից մինչև 17:00, մնացած բոլոր դեպքերում օգնություն ստանալու համար զանգահարեք California Relay Service TDD/TTY՝ 711 հեռախոսահամարով: Ատամնաբույժն այցի ընթացքում ASL թարգմանչական ծառայություններ պլանավորելու օժանդակության համար օպերատորին խնդրեք զանգահարել անդամագրվածների համար նախատեսված անվճար գծին՝ 1‑800‑322‑6384 հեռախոսահամարով։

Հեռախոսային սպասարկման կենտրոն

Եթե այստեղ չնշված ​​հարց ունեք, խնդրում ենք զանգահարել Հեռախոսային սպասարկման կենտրոնի հեռախոսային գծին 1‑800‑322‑6384 հեռախոսահամարով, հավելյալ համար՝ 10։ Զանգն անվճար է, և Medi-Cal Dental-ի ներկայացուցիչները հասանելի են երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամը 8։00-ից մինչև 17։00՝ Խաղաղօվկիանոսյան գոտու ժամանակով։

 

Medi-Cal Dental-ի հետ կապվելու համար զանգահարեք Հեռախոսային սպասարկման կենտրոն 1-800-322-6384 հեռախոսահամարով և հավաքեք 10՝ հայերեն լեզվի համար։ Զանգն անվճար է, և թարգմանչական ծառայության համար Ձեզ թարգմանչի հետ կմիացնեն: Medi-Cal Dental-ի ներկայացուցիչները հասանելի են ժամը 8:00-ից մինչև 17:00՝ երկուշաբթիից ուրբաթ: